De invloed van het netwerk

It takes a village to raise a child. (Afrikaans spreekwoord)
It takes a village to support the parent to raise a child.
(William Beckers*)

De invloed van het netwerk en de maatschappij op een scheiding

Tijdens gesprekken met ouders in een (v)echtscheiding blijft de invloed van het netwerk op deze scheiding soms onderbelicht. De aandacht gaat vaak naar het bemiddelen tussen ouders, de zorgen om de kinderen, en het op papier krijgen van bijvoorbeeld het ouderschapsplan. Dat terwijl het netwerk vaak meer invloed heeft dan in eerste instantie lijkt…
Ouders hebben namelijk te maken met een heel “parlement aan gedachten” bestaande uit de visies en opmerkingen van vele betekenisvolle anderen en de maatschappij. Deze beïnvloedingen wegen sterk door op de relatie die een ouder heeft met de andere ouder. En dit heeft weer effect op de zorg voor de kinderen, zoals Willem Beckers* eens schreef.
Des te meer reden om met ouders hun netwerk in beeld te brengen en aan het werk te gaan met de stemmen van dit netwerk.
Meestal doe ik dit aan de hand van mijn poppetjes. Dat is laagdrempelig, visueel en mensen kunnen op deze manier letterlijk van een afstandje kijken naar hun eigen situatie, wat vaak veel mooie inzichten geeft.

 

Vragen die ik stel tijdens het maken van deze opstelling:

Graag zou ik vandaag eens samen willen onderzoeken wie er allemaal invloed heeft op de scheiding en wie erbij betrokken zijn.
Wil je eens een poppetje pakken dat jou mag vertegenwoordigen en deze op tafel zetten?
Kan je eens mensen neerzetten die (ook) direct last hebben van de scheiding? Wie zijn er nog meer direct betrokken?
Wie weet dat ik als hulpverlener betrokken ben bij jullie gezin en dat jullie met mij over de echtscheiding spreken? Wat vinden deze mensen daarvan? Wat vertel je deze mensen over de hulpverlening?
Word je wel eens door anderen aangesproken over de conflicten die er zijn? Geven anderen wel eens advies en welk advies is dat dan? Wie in je netwerk ervaar je als steunend? Wat maakt dat je je gesteund voelt?
Zijn er ook mensen die het vuur juist aanwakkeren in het conflict? Wat gebeurt er op zo’n moment? Zijn de intenties van deze mensen hetzelfde als het effect wat zij hebben? Kan je daarover spreken? Wat zou je nodig hebben om uit het conflict te kunnen blijven? Is er iemand die jou daarbij zou kunnen helpen?

Kortom, je onderzoekt en bespreekt de last die mensen (kunnen) ervaren vanuit hun netwerk en de maatschappij. Daarnaast ga je in datzelfde netwerk en die maatschappij op zoek naar steun en hulpbronnen.

* Maatschappelijk werker – systeemtheoretisch psychotherapeut, opleider en staflid van de Interactie- Academie in Antwerpen